תרגיל צילום

ראשיתה של מלאכת לימוד הצילום מתחילה באופן בו מסופר סיפור צילומי קצר.
תלמידי הכיתה התבקשו לספר סיפור בחמש תמונות בלבד.
הנה הסיפורים..
 
 
 
Comments