לוח מבחנים

אוקטובר

 

 

יום

תאריך

יא 1

יא 2

יא 3

יא 4

יא 5

יא 6

יא 7

יא 8

יא 9

יא 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שישי

1.10.10

 

שבת

2.10.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ראשון

3.10.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שני

4.10.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שלישי

5.10.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רביעי

6.10.10

book report

 חמישי

7.10.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שישי

8.10.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שבת

9.10.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ראשון

10.10.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שני

11.10.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שלישי

12.10.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רביעי

13.10.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חמישי

14.10.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שישי

15.10.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שבת

16.10.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ראשון

17.10.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שני

18.10.10

אנגלית

 

 

 

 שלישי

19.10.10

 

 

 

 

 

 

 

אנגלית

 רביעי

20.10.10

יום הזיכרון ליצחק רבין

 חמישי

21.10.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שישי

22.10.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שבת

23.10.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ראשון

24.10.10

היסטוריה שכבתי שיעורים  3+4

 שני

25.10.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שלישי

26.10.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רביעי

27.10.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חמישי

28.10.10

מתמ' שכבתי כולל יא2

 שישי

29.10.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שבת

30.10.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ראשון

31.10.10

אזרחות שכבתי שיעורים 1+2

נובמבר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יום

תאריך

יא 1

יא 2

יא 3

יא 4

יא 5

יא 6

יא 7

יא 8

יא 9

יא 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שני

1.11.10

מסע חינוכי יא

 שלישי

2.11.10

 רביעי

3.11.10

 חמישי

4.11.10

 שישי

5.11.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שבת

6.11.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ראשון

7.11.10

מועד ב' אנגלית

 שני

8.11.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שלישי

9.11.10

לשון שכבתי שיעור 3+4

 רביעי

10.11.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חמישי

11.11.10

ספרות שכבתי שיעורים 5+6

 שישי

12.11.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שבת

13.11.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ראשון

14.11.10

מועד ב' אזרחות

 שני

15.11.10

מוגברים גוש ב' : פסיכו' א', סוציו' ב', פסיכו' 3

 שלישי

16.11.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רביעי

17.11.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חמישי

18.11.10

מוגברים גוש ב': פיסיקה, כימיה-דניאלה+דנה, ביו',טכ"ם, מחשבים 5, היסטו', ספרות, ערבית, סוציו' א',            פסיכו' ב', תקשורת המונים,    תקשורת יא2

 שישי

19.11.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שבת

20.11.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ראשון

21.11.10

מוגברים גוש א': תנכ, חשבונאות, פיסיקה קובי

 שני

22.11.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שלישי

23.11.10

מוגברים גוש א': פיסיקה אינה, כימיה, ביו', יהדות, מנהל וכלכלה, מבע קולנועי, אומנות, תיאטרון, גיאוג'

 רביעי

24.11.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חמישי

25.11.10

סיור היסטו' מוג'                    מוגברים גוש ג': ערבית-אביטל, ספרדית, צרפתית, רוסית, תרגום

 שישי

26.11.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שבת

27.11.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ראשון

28.11.10

תנ"כ שכבתי שיעורים 3+4

שני

29.11.10

יום הורים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שלישי

30.11.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דצמבר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יום

תאריך

יא 1

יא 2

יא 3

יא 4

יא 5

יא 6

יא 7

יא 8

יא 9

יא 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רביעי

1.12.10

מועד ב' מתמ'

 חמישי

2.12.10

חנוכה

 שישי

3.12.10

שבת

4.12.10

 ראשון

5.12.10

 שני

6.12.10

 שלישי

7.12.10

 רביעי

8.12.10

 חמישי

9.12.10

 שישי

10.12.10

מועד ב' לשון

שבת

11.12.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ראשון

12.12.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שני

13.12.10

מועד ב' היסטו'

 שלישי

14.12.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רביעי

15.12.10

יום אומנויות                                                            מועד ב' ספרות

 חמישי

16.12.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שישי

17.12.10

מועד ב' מוגברים גוש א'

שבת

18.12.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ראשון

19.12.10

סיור מנהל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שני

20.12.10

מועד ב' מוגברים גוש ב' + ג'

 שלישי

21.12.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רביעי

22.12.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חמישי

23.12.10

מועד ב' תנכ

 שישי

24.12.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שבת

25.12.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ראשון

26.12.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שני

27.12.10

אנגלית

 

 

 

 שלישי

28.12.10

 

 

 

 

 

 

 

אנגלית

 רביעי

29.12.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חמישי

30.12.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שישי

31.12.10

לשון שכבתי שיעורים 1+2

ינואר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יום

תאריך

יא 1

יא 2

יא 3

יא 4

יא 5

יא 6

יא 7

יא 8

יא 9

יא 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שבת

1.1.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ראשון

2.1.11

מוגברים גוש א': תנכ, חשבונאות, פיסיקה קובי

 שני

3.1.11

ניל האריס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שלישי

4.1.11

מוגברים גוש א': פיסיקה אינה, כימיה, ביו', יהדות, מנהל וכלכלה, מבע קולנועי, אומנות, תיאטרון, גיאוג'

 רביעי

5.1.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חמישי

6.1.11

 שישי

7.1.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שבת

8.1.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ראשון

9.1.11

יום חופשי לתלמידים הנבחנים במתמ'

 שני

10.1.11

מתכונת מס' 1 מתמ' 3+4 יחל                 5 יחל מבחן רגיל

 שלישי

11.1.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רביעי

12.1.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חמישי

13.1.11

מוגברים גוש ב': פיסיקה, כימיה-דניאלה+דנה, ביו',טכ"ם, מחשבים 5, היסטו', ספרות, ערבית, סוציו' א',            פסיכו' ב', תקשורת המונים,    תקשורת יא2

 שישי

14.1.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שבת

15.1.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ראשון

16.1.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שני

17.1.11

מתכונת מס' 2 מתמ' 3+4 יחל               

 שלישי

18.1.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רביעי

19.1.11

מועד ב' אנגלית

 חמישי

20.1.11

מוגברים גוש ג': ערבית-אביטל, ספרדית, צרפתית, רוסית, תרגום

 שישי

21.1.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שבת

22.1.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ראשון

23.1.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שני

24.1.11

מוגברים גוש ב' : פסיכו' א', סוציו' ב', פסיכו' 3

 שלישי

25.1.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רביעי

26.1.11

מועד ב' מוגברים גוש א'

 חמישי

27.1.11

תעודות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שישי

28.1.11

תעודות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שבת

29.1.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ראשון

30.1.11

יום חופשי לתלמידים הנבחנים במתמ'

שני

31.1.11

בגרות  חורף מתמ' 3+4 יחל

פברואר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יום

תאריך

יא 1

יא 2

יא 3

יא 4

יא 5

יא 6

יא 7

יא 8

יא 9

יא 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שלישי

1.2.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רביעי

2.2.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חמישי

3.2.11

אזרחות שכבתי שיעורים 1+2

 שישי

4.2.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שבת

5.2.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ראשון

6.2.11

ספרות שכבתי שיעורים 3+4

 שני

7.2.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שלישי

8.2.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רביעי

9.2.11

היסטוריה שכבתי שיעורים 1+2

 חמישי

10.2.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שישי

11.2.11

מועד ב' מוגברים גוש ב'+ גוש ג'

שבת

12.2.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ראשון

13.2.11

סיור היסטו' מוג'                       מועד ב' לשון

 שני

14.2.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שלישי

15.2.11

תנכ שכבתי שיעורים 1+2

 רביעי

16.2.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חמישי

17.2.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שישי

18.2.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שבת

19.2.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ראשון

20.2.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שני

21.2.11

מועד ב' אזרחות

 שלישי

22.2.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רביעי

23.2.11

מועד ב' היסטו'

 חמישי

24.2.11

מועד ב' ספרות

 שישי

25.2.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שבת

26.2.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ראשון

27.2.11

סדנת

תיאטרון

 

 

 

 

 

 

 

 

שני

28.2.11

סדנת

תיאטרון

 

 

 

 

 

 

 

 

 חמישי

3.3.11

סדנת          התיאטרון                                                  מועד ב' תנ"כ

 שישי

4.3.11

סדנת

תיאטרון

 

 

 

 

 

 

 

 

שבת

5.3.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ראשון

6.3.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שני

7.3.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שלישי

8.3.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רביעי

9.3.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חמישי

10.3.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שישי

11.3.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שבת

12.3.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ראשון

13.3.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שני

14.3.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שלישי

15.3.11

סיור ביו

מלי

 

 

 

 

 

 

 

 

 רביעי

16.3.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חמישי

17.3.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שישי

18.3.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שבת

19.3.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ראשון

20.3.11

פורים

 שני

21.3.11

 שלישי

22.3.11

סיור ביו'

אפרת

 

סיור

סוציו'

 

 

 

 

 

 רביעי

23.3.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חמישי

24.3.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שישי

25.3.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שבת

26.3.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ראשון

27.3.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שני

28.3.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שלישי

29.3.11

 

 

 

Comments